021 638 470 dvbabarin@gmail.com

Natječaj za odgajatelja

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Sutivan“ na 10. sjednici održanoj dana 27. 08. 2020., objavljujeN A T J E Č A Jza prijem radnika na radno mjesto...