021 638 470 dvsutivan@gmail.com

Dopuna obavijesti o počeku rada

Poštovani roditelji, zbog nepovoljnih epidemioloških okolnosti Dječji vrtić Sutivan če započeti sa radom tek u ponedjeljak 26. travnja...

Obavijest o početku rada

Dječji vrtić Sutivan započinje sa radom u utorak (13.04.) nakon što se u ponedjeljak obavi temeljita dezinfekcija radnih...