021 638 470 dvbabarin@gmail.com

Dječji vrtić Babarin
Ulica hrvatskih branitelja 4
21403 Sutivan

OIB: 65956274012
Matični broj: 2023652
E-mail: dvbabarin@gmail.com
Kontakt tel. 021 638 470, 095 879 0556
Fax: 021 638 470

Radno vrijeme:
od 6:30 do 16:30 sati

Prijem stranaka:
Utorkom od 8:00 do 10:00 sati

Ravnateljica Dječjeg vrtića Babarin:
Dolores Ljubetić, mag. praesc. educ.
E-mail: doloresljubetic@gmail.com
Tel: 021/ 638 470

Stručni tim:

Pedagoginja
Andrea Trutanić, mag. pedagogije i mag. edukacije povijesti umjetnosti
E-mail: andrea.trutanic@gmail.com
Tel: 021/ 638 470

Zdravstvena voditeljica
Božena Šego, viša medicinska sestra
E-mail: bozena.sego@gmail.com
Tel: 021/ 638 470

Odgojiteljice:

Kristina Koprčina, bacc. praesc. educ.
E-mail: dvsutivan.kristina@gmail.com
Tel: 021/ 638 470

Tina Kuzmanić, bacc. praesc. educ.
E-mail: t.y.n.a@hotmail.com
Tel: 021/ 638 470

Mia Tomšić, bacc. praesc. educ
E-mail: tomsicmia95@gmail.com
Tel: 021/ 638 470


Nensi Baković, bacc. praesc. educ.
E-mail: nensi.cubrilo@yahoo.com
Tel: 021/ 638 470

Ana Podrug, univ. bacc. soc.
E-mail: ana.podrug263@gmail.com
Tel: 021/ 638 470

Marina Turalija, mag. praesc. educ.
E-mail: marinaturalija87@gmail.com
Tel: 021/ 638 470

Asistentica – pomoćna radnica za njegu, skrb i pratnju:
Marcela Radolfi, prvostupnica hrvatskog i talijanskog jezika i književnosti
E-mail: radolfi.marcela@gmail.com
Tel: 021/ 638 470