021 638 470 dvbabarin@gmail.com

Dječji vrtić Babarin
Ulica hrvatskih branitelja 4
21403 Sutivan

OIB: 65956274012
Matični broj: 2023652
E-mail: dvbabarin@gmail.com
Kontakt tel. 021 638 470
Fax: 021 638 470

Radno vrijeme:

Radno vrijeme Vrtića: 06:30 – 16:30

Radno vrijeme ravnateljice: 08:00 – 16:00

Radno vrijeme pedagoginje: 08:00 – 15:00

Radno vrijeme odgojitelja: 06:30 – 12:00,  11:00 – 16:30

Radno vrijeme kuharice: 07:00 – 15:00

Radno vrijeme spremačica: 06:30 – 14:30,  09:30 – 17:30

Prijem stranaka: Ponedjeljak – petak od 08:00 do 12:00

Ravnateljica Dječjeg vrtića Babarin:
Dolores Ljubetić, mag. praesc. educ.
E-mail: doloresljubetic@gmail.com
Tel: 021/ 638 470

Stručni tim:

Pedagoginja
Andrea Trutanić, mag. pedagogije i mag. edukacije povijesti umjetnosti
E-mail: andrea.trutanic@gmail.com
Tel: 021/ 638 470

Zdravstvena voditeljica
Petra Gulić, magistra sestrinstva
E-mail: petra.gulić418@gmail.com
Tel: 021/ 638 470

Odgojiteljice:

Kristina Ljubetić, bacc. praesc. educ.
E-mail: dvsutivan.kristina@gmail.com
Tel: 021/ 638 470

Tina Kuzmanić, bacc. praesc. educ.
E-mail: t.y.n.a@hotmail.com
Tel: 021/ 638 470

Mia Tomšić, bacc. praesc. educ
E-mail: tomsicmia95@gmail.com
Tel: 021/ 638 470

Nataša Pralija, odgajateljica predškolske djece
E-mail: nato.nato6444@gmail.com
Tel: 021/638470

Ana Vugdelija, bacc.praesc.educ.
E-mail: anaa.vugdelija@gmail.com
Tel: 021/638470

Anita Jurić, prvostupnica informatike
E-mail: anirad1991@gmail.com
Tel: 021/638470

Asistentica – pomoćna radnica za njegu, skrb i pratnju:
Marcela Radolfi, prvostupnica hrvatskog i talijanskog jezika i književnosti
E-mail: radolfi.marcela@gmail.com
Tel: 021/ 638 470