021 638 470 dvbabarin@gmail.com

Objavljene upisne liste

Na 9.sjednici Upravnog vijeća održanoj u srijedu (10. lipnja 2020.) jednoglasno je prihvaćen prijedlog Komisije za upis( prema Pravilniku o upisu) te su upisana sva djeca koja su podnijela zahtjev za upis prema Vrtiću. Na oglasnoj ploči vrtića izviješene su upisne...