021 638 470 dvbabarin@gmail.com

NADLEŽNI ZAKONI

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA “Sutivan”

Upravno vijeće sastoji se od pet članova. Tri člana su iz reda javnih djelatnika - imenuje ih Osnivač; jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića, jednog člana bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika. Mandat članovima vijeća traje četiri...

ZAKON O RADU

Zakon o radu - pročišćeni tekst

AKTI VRTIĆA