021 638 470 dvsutivan@gmail.com

NADLEŽNI ZAKONI

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA “Sutivan”

Upravno vijeće sastoji se od pet članova. Tri člana su iz reda javnih djelatnika - imenuje ih Osnivač; jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića, jednog člana bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika. Mandat članovima vijeća traje četiri...

ZAKON O RADU

Zakon o radu - pročišćeni tekst

DOKUMENTACIJA 

Natječaji za zapošljavanje

Natječaj za radno mjesto Odgojitelj travanj 2021 Natječaj za radno mjesto Psiholog ili pedagog 2021 Natječaj za zasnivanje radnog odnosa Spremačica travanj 2021  

Upisi 2021/2022

JAVNA OBJAVA UPISA 2021 odluka o upisu djece plan upisa 2021. prednost upisa 2021. Upitnik_za_roditelje    

Procedura blagajničkog poslovanja

Dječji vrtić „Sutivan“  KLASA: 401-02/21-02/01 UR.BROJ: 2104/08-01-21-02 Sutivan, 02. 03. 2021.   Na temelju članka 46. Statuta Dječjeg vrtića Sutivan, a u vezi sa člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18) i članka 7. Uredbe o...

Procedura upravljanja nekretninama

PROCEDURA upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Dječjeg vrtića „Sutivan“ vrtići- procedura nekretnine