021 638 470 dvbabarin@gmail.com

Misija

„Stvaranje toplog i vedrog ozračja u kojem se svako dijete osjeća dobrodošlo, sigurno i
zadovoljno. U skladu s tim, naša misija je prvenstveno učiniti djetinjstvo ljepšim i veselijim. S
mnogo pažnje, ljubavi i uvažavanja, poštujući prava svakog djeteta, njegovati i poticati
cjeloviti razvoj djece i pripremiti ih za život.
Misija koju svakodnevno živimo je stvaranje kvalitetnijih uvjeta za odgoj i učenje djece,
ostvarivanje kvalitetne suradnje s roditeljima te kontinuirano profesionalno usavršavanje
odgojitelja u smjeru razvoja refleksivne prakse. Posebnu pozornost pridajemo njegovanju
pozitivnog ozračja unutar ustanove i suradnji svih djelatnika. Uvažavajući individualne
potrebe i različitosti, naš cilj je omogućiti djeci stjecanje socijalnih vještina i životno-
praktičnih kompetencija potrebnih za budući kvalitetan osobni, društveni i profesionalni život.
Naša misija je biti vrtić u kojem rastu sretna djeca!“

Vizija

„Vrtić kao mjesto življenja veselog, kreativnog i sretnog djeteta. Dječja kuća u kojoj se
očituje zajedništvo djece, roditelja i svih djelatnika. U skladu s tim, naša vizija je postati
vrtić koji će u ozračju tolerancije i partnerstva s obitelji pružiti djeci bogatiju i poticajniju
sredinu za igru, učenje i razvoj. Biti vrtić u kojem se poštuju različitosti i potiče razvoj
samostalnog i kreativnog djeteta; vrtić u kojem je najvažniji zadatak igra kroz koju dijete
razvija sve svoje potencijale i sposobnosti. U suradnji s roditeljima i lokalnom zajednicom,
razvijati kod djece osjećaj pripadnosti i važnost očuvanja tradicije i kulturne baštine našeg
otoka Brača i domovine Hrvatske.“

Sukladno Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, usmjereni smo na polazište da je shvaćanje djeteta temelj za oblikovanje svih segmenata odgojno-obrazovnog procesa, a time i kvalitete njegova življenja, odgoja i učenja u vrtiću. Ustroj ustanove temelji se na vrijednostima slobode i poštovanja svakog pojedinca. Osobita se pozornost pridaje njegovanju partnerskog odnosa s roditeljima i društvenom zajednicom te otvorenosti za kontinuirano učenje i unaprijeđivanje prakse.