021 638 470 dvbabarin@gmail.com

Misija

Odgoj i obrazovanje utemmeljen na individualnim djetetovim sposobnostima i humanističkom razvojnom pristupu poštujući djetetove različitosti kroz holistički pristup.“

Vizija

Svojim radom i prilagođavanjem potrebama obitelji stvarati ugodno i poticajno okruženje za življenje i učenje djece i odraslih te razvijati roditeljske kompetencije kako bi doprinijeli razvoju cijele društvene zajednice.“

Sukladno Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, usmjereni smo na polazište da je shvaćanje djeteta temelj za oblikovanje svih segmenata odgojno-obrazovnog procesa, a time i kvalitete njegova življenja, odgoja i učenja u vrtiću. Ustroj ustanove temelji se na vrijednostima slobode i poštovanja svakog pojedinca. Osobita se pozornost pridaje njegovanju partnerskog odnosa s roditeljima i društvenom zajednicom te otvorenosti za kontinuirano učenje i unaprijeđivanje prakse.