021 638 470 dvbabarin@gmail.com

N A T J E Č A J za prijem radnika na radno mjesto

natjecaj_psiholog Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sutivan, objavljuje N A T J E Č A J za prijem radnika na radno mjesto PSIHOLOG/ICA – na neodređeno, nepuno...