021 638 470 dvbabarin@gmail.com

Dječji vrtić Sutivan započinje sa radom u utorak (13.04.) nakon što se u ponedjeljak obavi temeljita dezinfekcija radnih prostora.