021 638 470 dvsutivan@gmail.com

Čitajmo im od najranije dobi

Čitanje djetetu od najranije dobi pomaže u stvaranju posebne emocionalne veze između djeteta i odraslog, unapređuje djetetove sposobnosti slušanja, pomaže u razvoju opažanja, promatranja, pozornosti, mišljenja i logičkog zaključivanja, bogati njegov rječnik i govorne...

Savjetovalište za roditelje

Osmišljeno je Savjetovalište za roditelje koje funkcionira prema dogovoru roditelja sa svakim od stručnih suradnika – ovisno o temi i potrebama roditelja. Najčešće teme savjetovanja s psihologom su razvojni status i razvojne potrebe djeteta, primjerenost odgojnih...

Virus Herpes simplex tip 1 (HSV-1)

Kad govorimo o herpesu, važno je znati da postoje dvije osnovne vrste Herpesa simplex virusa. Virus Herpes simplex tip 1 (HSV-1) obično je vezan uz infekciju usnica, usta i lica, a sam oblik infekcije naziva se oralni herpes, a Herpes simplex tip 2 (HSV-2) povezuje se...

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA “Sutivan”

Upravno vijeće sastoji se od pet članova. Tri člana su iz reda javnih djelatnika – imenuje ih Osnivač; jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića, jednog člana bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika. Mandat članovima vijeća traje...

Što radi psiholog u vrtiću?

Područja rada predškolskog psihologa su: 1. PREVENCIJA psiholog prati prilagodbu djeteta u vrtiću;prati zadovoljavanje potreba djeteta;utvrđuje opći razvojni status djece;sudjeluje u identifikaciji djece s posebnim potrebama (potencijalno darovite djece i djece s...