021 638 470 dvsutivan@gmail.com

Kako bi olakšali djeci trenutnu situaciju uzrokovanu pandemijom, možete se poslužiti terapeutsku priču „Mali gnom zatvoren u dom“ koju je napisala Susan Perrow.

Cilj priče je da ohrabri djecu, prihvaćanje sadašnje situacije socijalnog distanciranja, prepoznavanje i uvažavanje emocija, te motivacija za djecu kako bi uživala u aktivnostima koje mogu raditi u svom domu.

 Priče nam mogu pomoći da upravljamo emocijama koje se mogu pojaviti kod različitih vrsta gubitaka i zahtjevnih situacija.
Uživajte! 🙂
https://web.facebook.com/vjezbaonicasrece/videos/531339554237487/