Savjetovalište za roditelje

Osmišljeno je Savjetovalište za roditelje koje funkcionira prema dogovoru roditelja sa svakim od stručnih suradnika – ovisno o temi i potrebama roditelja.

Najčešće teme savjetovanja s psihologom su razvojni status i razvojne potrebe djeteta, primjerenost odgojnih postupaka u obitelji, posebne potrebe djeteta – prolazna, povremena ili trajna emocionalna stanja i/ili reakcije djeteta – razvojne faze (prkos, negativizam, ljubomora i sl.), postupci kod narušenih obiteljskih odnosa – razvod roditelja, tugovanje u djece i sl.

Roditelji su u mogućnosti s logopedom razgovarati o svim temama vezano uz komunikacijski i jezično-govorni razvoj predškolskog djeteta posebno ako postoji zabrinutost vezano uz taj aspekt djetetovog razvoja. U dogovoru s roditeljima logoped kreira najbolju strategiju vezano uz poticanje jezično-govornog razvoja koja uključuje savjetovanje, uključivanje djeteta u logopedski tretman u vrtiću, preporuka za dodatnom podrškom i tretmanima izvan vrtića.

Pedagog surađuje s roditeljima i nadležnim specijalističkim službama), predlaže i potiče vrtićku suradnju s obitelji (raznovrsni oblici suradnje i komunikacije na razini ustanove), potiče osmišljeno sudjelovanje roditelja u odgojno-obrazovnom procesu, savjetuje i pruža podršku roditeljima u pitanju odgoja i odnosa roditelj-dijete, sudjeluje u provođenju anketa i upitnika za roditelje, provodi i/ili sudjeluje u organizaciji roditeljskih sastanaka i predavanja za roditelje

 Zdravstveno savjetovalište je podrška roditeljima pri donošenju odluka vezanim uz pravilan rast i razvoj , njegu djeteta, jačanje otpornosti dječjeg organizma. Tu će se dogovoriti mjere i postupci u slučaju specifičnih zdravstvenih potreba : posebne potrebe u prehrani, poteškoća vezanih uz kronična oboljenja, preosjetljivosti dječjeg organizma.