021 638 470 dvbabarin@gmail.com

PROJEKTI

  1. PROJEKT „MORE“

Tijekom pedagoške godine 2021./2022. započeli smo s projektom „More“ u našem vrtiću. Cilj projekta je razvijanje pozitivnih stavova kod djece i odnosa prema moru i baštini našeg kraja.

Zadaće projekta:

  • Razvijati ekološku svijest djece, utjecati na smanjenje negativnog djelovanja prema moru i okolišu
  • Ukazati na posljedice negativnog djelovanja čovjeka na okoliš
  • Upoznati djecu s morskim životinjama i vrstama riba
  • Poticati maštu i kreativnost djece kroz raznovrsne oblike umjetničkog izražavanja
  • Poticati dječju znatiželju i istraživački duh

 

U sklopu projekta organizirat ćemo različite likovne, glazbene, dramske i istraživačke aktivnosti s djecom tijekom godine te ekološke akcije. Obilježavat ćemo s djecom važne datume vezane uz očuvanje prirode i mora te organizirati posjete knjižnici, ribarnici i muzejima. Projekt će se realizirati u suradnji s roditeljima djece, Općinom Sutivan, knjižnicom, Turističko-informativnim centrom Sutivan, Oceanografskim institutom Split.

Fotogalerija: