021 638 470 dvbabarin@gmail.com

REDOVITI PROGRAM

U dječjem vrtiću Babarin odgojno-obrazovni rad s djecom predškolske predškolske dobi ostvaruje se u različitim primarnim (redovnim) programima:

Programi koji uključuju četiri obroka

(ZAJUTRAK, DORUČAK, RUČAK, UŽINA):

JASLIČNI PROGRAM – DESETOSATNI (od 6:30 – 16:30 sati): 1 skupina za djecu od navršenih 12 mjeseci života do treće godine

VRTIĆNI PROGRAM – DESETOSATNI (od 6:30 – 16:30 sati): 1 skupina za djecu
od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu

Program koji uključuje tri obroka

(DORUČAK, VOĆE, RUČAK):

VRTIĆNI PROGRAM – POLUDNEVNI, 6 – SATNI (od 7:30-13:30 sati): 1 skupina za  djecu od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu

 

PROGRAM PREDŠKOLE

provodi se kao integrirani dio redovitog programa odgoja i obrazovanja djece pred polazak u osnovnu školu.
Za djecu koja nisu redovni polaznici dječjeg vrtića Babarin, program predškole organizirat će se prema potrebi roditelja u sklopu redovnog programa u trajanju od 250 sati godišnje, u periodu od 1. listopada do 31. svibnja tekuće godine.