021 638 470 dvsutivan@gmail.com

NOVOSTI I OBAVIJESTI

N A T J E Č A J za prijem radnika na radno mjesto

natjecaj_psiholog Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sutivan, objavljuje N A T J E Č A J za prijem radnika na radno mjesto PSIHOLOG/ICA – na neodređeno, nepuno...

Upute roditeljima

DJEČJI VRTIĆ SUTIVAN    KLASA: 601-01/20-01/08 URBROJ:2104/08-01-20-01 SUTIVAN,  25.  kolovoza 2020. god.   Poštovani roditelji,  slijedom Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, izdanih od strane Hrvatskog...

Natječaj za odgajatelja

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Sutivan“ na 10. sjednici održanoj dana 27. 08. 2020., objavljujeN A T J E Č A Jza prijem radnika na radno mjesto...

Objavljene upisne liste

Na 9.sjednici Upravnog vijeća održanoj u srijedu (10. lipnja 2020.) jednoglasno je prihvaćen prijedlog Komisije za upis( prema Pravilniku o upisu) te su upisana sva djeca koja su podnijela zahtjev za upis prema Vrtiću. Na oglasnoj ploči vrtića izviješene su upisne...

Obavijest o početku rada Dječjeg vrtića “Sutivan”

DJEČJI VRTIĆ “SUTIVAN“, SUTIVAN KLASA: 601-01/20-05 URBROJ: 2104/08-01-20-05 Sutivan, 22. svibnja 2020. god.   Poštovani roditelji, slijedom Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, izdanih od strane Hrvatskog...

Dokumentacija za upis u vrtić

Poštovani roditelji! Upisi u novu pedagošku godinu 2020./2021. obavljati će se preko naše web stranice i to u periodu od 12. svibnja do 29. svibnja 2020. Za sva pitanja i nedoumice stojimo Vam na raspolaganju na tel. vrtića 638470.

TERAPEUTSKA PRIČA: MALI GNOM ZATVOREN U DOM

Kako bi olakšali djeci trenutnu situaciju uzrokovanu pandemijom, možete se poslužiti terapeutsku priču „Mali gnom zatvoren u dom“ koju je napisala Susan Perrow. Cilj priče je da ohrabri djecu, prihvaćanje sadašnje situacije socijalnog distanciranja, prepoznavanje i...