021 638 470 dvbabarin@gmail.com

O VRTIĆU

Dječji vrtić Babarin je predškolska ustanova osnovana 2004. godine, a do tada je bio pod nadležnosti Općine Milna. Sjedište ustanove je u Sutivanu, Ulica hrvatskih branitelja 4. Osnivač vrtića je Općina Sutivan. Vrtić se do 2022. godine nalazio na adresi Kala o konguli 2 i zvao se Dječji vrtić Sutivan.

 

Dječji vrtić Babarin osnovan je sa ciljem zadovoljavanja potrebe roditelja za smještajem predškolske djece na području općine Sutivan  uz podršku i razumijevanje lokalne uprave i samouprave. Naime, Općina Sutivan se uspješno prijavila na natječaj za mjeru 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ te tako osigurala sredstva za izgradnju novog vrtića u Sutivanu.