021 638 470 dvbabarin@gmail.com

VREMENIK OBROKA

Doručak: 8:00 – 9:00 sati

Prijepodnevna užina (voće): 10 sati

Ručak: 11:30 sati (jaslice)

             12:00 sati (10-satna i 6-satna skupina)

Poslijepodnevna užina: 14:30 sati