021 638 470 dvsutivan@gmail.com

Kontakt

Dječji vrtić Sutivan
ravnateljica Dolores Ljubetić
Kala o konguli 2
21403 Sutivan
OIB: 65956274012
kontakt tel. 021 638 470
E-mail: dvsutivan@gmail.com
     Psihologinja Ivana Ferić,  mail: dvsutivan.psiholog@gmail.com
     Odgojiteljica Kristina Koprčina,   mail: dvsutivan.kristina@gmail.com
mapa