021 638 470 dvbabarin@gmail.com

Dječji vrtić Babarin

Ulica hrvatskih branitelja 4

21403 Sutivan

OIB: 65956274012

Matični broj: 2023652

E-mail: dvbabarin@gmail.com

Kontakt tel. 021 638 470

Fax: 021 638 470


Radno vrijeme:

od 6:30 do 16:30 sati

 

Prijem stranaka:

Utorkom od 8:00 do 10:00 sati

 

Ravnateljica dječjeg vrtića Babarin
Dolores Ljubetić, mag. praesc. educ.
e-mail: doloresljubetic@gmail.com
tel: 021/ 638 470

 

Stručni tim:
Pedagoginja

Andrea Trutanić, mag. pedagogije i edukacije povijesti umjetnosti
e-mail: andrea.trutanic@gmail.com
tel: 021/ 638 470

 

Zdravstvena voditeljica
Božena Šego, viša medicinska sestra
e-mail: bozena.sego@gmail.com
tel: 021/ 638 470

 

Odgojiteljice:

Kristina Koprčina, bacc. praesc. educ.
e-mail: dvsutivan.kristina@gmail.com
tel: 021/ 638 470

 

Tina Kuzmanić, bacc. praesc. educ.
e-mail: t.y.n.a@hotmail.com
tel: 021/ 638 470


Šejla Vrdoljak, diplomirani socijalni radnik
e-mail: sejlavrdoljak@hotmail.com
tel: 021/ 638 470

 

 Ana Podrug, univ. bacc. soc.
e-mail: ana.podrug263@gmail.com
tel: 021/ 638 470

 

Nikolina Jakšić, mag. pedagogije i edukacije povijesti
e-mail: nikolina.jaksic95@gmail.com
tel: 021/ 638 470