021 638 470 dvsutivan@gmail.com

Dječji vrtić Sutivan
Kala o konguli 2
21403 Sutivan
OIB: 65956274012
Matični broj: 2023652
E-mail: dvsutivan@gmail.com
Kontakt tel. 021 638 470
Fax: 021 638 470

Radno vrijeme:
od 7.30 do 13 sati i
od 13.30 do 19 sati

Prijem stranaka:
Utorkom od 8 do 10 sati

Ravnateljica dječjeg vrtića „Sutivan“
Dolores Ljubetić, mag. praesc. educ.
e-mail: doloresljubetic@gmail.com
tel: 021/ 638 470
Odgojiteljice:
Kristina Koprčina, bacc. praesc. educ.
e-mail: dvsutivan.kristina@gmail.com
tel: 021/ 638 470

Gordana Kačić, odgojitelj predškolske djece
e-mail: dvsutivan@gmail.com
tel: 021/ 638 470

Stručni tim:

Pedagoginja
Ružica Babarović, mag. pedagogije i edukacije talijanskoga jezika i književnosti
e-mail: ruzicasanticc@gmail.com
tel: 021/ 638 470

Zdravstvena voditeljica
Božena Šego, dipl. med. techn.
e-mail: bozena.sego@gmail.com
tel: 021/ 638 470

Asistentica/ pomoćna radnica za njegu, skrb i pratnju
Tina Kuzmanić, bacc. praesc. educ.
e-mail: t.y.n.a@hotmail.com
tel: 021/ 638 470

 

mapa