021 638 470 dvsutivan@gmail.com

NADLEŽNI ZAKONI

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA “Sutivan”

Upravno vijeće sastoji se od pet članova. Tri člana su iz reda javnih djelatnika - imenuje ih Osnivač; jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića, jednog člana bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika. Mandat članovima vijeća traje četiri...

ZAKON O RADU

Zakon o radu - pročišćeni tekst

DOKUMENTACIJA 

Kućni red dječjeg vrtića Sutivan

Kućni red dječjeg vrtića Sutivan

DJEČJI VRTIĆ SUTIVAN Kala o konguli 2 21 403 Sutivan     KUĆNI RED DJEČJEG VRTIĆA SUTIVAN   kojim se reguliraju pravila, profesionalne obveze i odgovornosti odgojitelja, drugih djelatnika i korisnika usluga u kontekstu ranog odgoja i obrazovanja u vrtiću.   Boravak...