Dječja igra

Dječja igra nije šala! To najvažniji način na koji dijete uči o sebi, drugima i svijetu koji ga okružuje.

Kroz igru dijete uči, razvija se, otkriva sebe i svijet putem pokušaja i pogrešaka, eksperimentiranjem s različitim materijalima, zvukovima, sredstvima, istraživačkim i drugim načinima, igranjem uloga.

Igra je sredstvo svjesnog djetetovog razvoja koje djeluje na njegov emocionalni, spoznajni, govorno-jezični, socijalni i tjelesni razvoj

Igra tijekom djetinjstva može potaknuti „zaigran“ pristup životu u kasnijoj dobi te razviti sposobnost unošenja humora i zabave u veze i prihvaćanja životnih teškoća kao izazova, a ne kao nepremostivih prepreka

  • Igra je pravo djeteta (Prema Konvenciji o dječjim pravima)
  • Socijalne vještine koje uče pomažu im kasnije u socijalnim interakcijama i novim prijateljstvima
  • Omogućuje kontekst u kojem roditelji uče dijete primjerenom ponašanju, pravilima ponašanja, društvenim pravilima zajednice, odnosu prema drugima
  • Kroz igru djeca uče bolje
  • Igra priprema djecu za učenje u školi
  • Igra je zdrava – jača koordinaciju pokreta i stimulira mozak (potiče kreativnost i rješavanje problema)
  • Uči djecu novim stvarima i jača samopouzdanje

IGRA JE DJETETU NAJVAŽNIJI ZADATAK TIJEKOM ODRASTANJA!!!