Dnevni arhivi: 10/10/2019

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA “Sutivan”

Upravno vijeće sastoji se od pet članova. Tri člana su iz reda javnih djelatnika – imenuje ih Osnivač; jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića, jednog člana bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika. Mandat članovima vijeća traje četiri godine.

Prema Statutu DV ” Sutivan” člana Upravnog vijeća – predstavnika roditelja korisnika usluga Vrtića biraju roditelji na sastanku koji u tu svrhu saziva predsjednik Upravnog vijeća ili osoba koju on ovlasti. Svaki roditelj može predlagati ili biti predložen za člana Upravnog vijeća. Glasovanje se obavlja javno podizanjem ruku. Za člana je odabran onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova nazočnih ropditelja. Izbor se smatra pravovaljanim ako je na sastanku prisutno najmanje 10% roditelja.

U radu Upravnog vijeća sudjeluje, bez prava odlučivanja, ravnatelj Vrtića.

Članovi Upravnog vijeća DV” Sutivan”:

 1. Petar Anibalović, predsjednik Upravnog vijeća, prestavnik Općine Sutivan
 2. Maria Vraničić, član – predstavnik Općine Sutivan
 3. Tanja Martinović, član – predstavnik Općine Sutivan
 4. Sebila Pašalić Lukšić, član – predstavnik roditelja DV”Sutivan”
 5. Gordana Kačić, član – predstavnik odgojitelja i stručne službe DV”Sutivan”

Što radi psiholog u vrtiću?

Područja rada predškolskog psihologa su:

1. PREVENCIJA

 • psiholog prati prilagodbu djeteta u vrtiću;
 • prati zadovoljavanje potreba djeteta;
 • utvrđuje opći razvojni status djece;
 • sudjeluje u identifikaciji djece s posebnim potrebama (potencijalno darovite djece i djece s poteškoćama u razvoju);
 • sudjeluje u organizaciji i provođenju stručnog usavršavanja odgajatelja;
 • pruža podršku roditeljstvu kroz individualne i grupne savjetodavne razgovore i radionice.

2. RANA INTERVENCIJA (PODUZIMANJE MJERA)

 • sudjeluje u savjetodavnim razgovorima i konzultacijama s odgajateljima i roditeljima o djeci;
 • po potrebi upućuje dijete u nadležnu ustanovu na dodatan specijalistički pregled, dijagnostiku i tretman;
 • provodi individualni tretmanski rad s djecom;
 • sudjeluje u izradi individualiziranih planova za rad s djecom s posebnim potrebama.