021 638 470 dvbabarin@gmail.com

Emocije djece predškolske dobi

Što su emocije ili čuvstva? Doživljaje izazvane nekom vanjskom ili unutarnjom situacijom nazivamo emocijama ili čuvstvima. Najčešće ih dijelimo na primarne (osnovne) i sekundarne (izvedene) emocije. U primarne emocije ubrajaju se radost, žalost, strah, srdžba,...